Myšlenka spolupráce

Díky poloze u bývalé „Železné opony “a nyní na vnější hranici EU,formoval náš region během posledních pěti desetiletí rozdílný vývoj na východě a západě.Přesto existují mezi lidmi na obou stranách hranice dlouholeté vztahy:mezi spolky,školami,uměleckými tvůrci nebo záchranářskými organizacemi, jako např.horskými záchrannými službami.

Prostřednictvím interkomunální spolupráce „Akční sdružení Královský hvozd “,iniciované v roce 2000 přednostou chamského okresního úřadu Theo Zellnerem,chceme podpořit trvalý přeshraniční vývoj našeho regionu.Jako první krok jsme –za pomoci Svazu pro rozvoj venkovského prostoru Horní Falce –vypracovali od března 2001 do června 2002 společnou koncepci rozvoje.Náš inovativní aspekt interkomunální a přeshraniční kooperace ve venkovském prostoru je podporován jako modelový projekt správními orgány pro rozvoj venkovského prostoru (Státní ministerstvo pro zemědělství a lesnictví)a pro zemský rozvoj (Státní ministerstvo pro zemský rozvoj a otázky životního prostředí).
 

Přeshraniční tisková konference na Hoher Bogen 8.ledna 2002
Zum:Zum Seitenanfang...Anfang