Regionální management


Pro další úspěšný rozvoj a realizaci našich projektů je nutno zvládnout rozsáhlé organizační a a koordinační úkoly.Proto jsme -za podpory Vlády Horní Falce a Státního ministerstva pro zemský rozvoj a otázky životního prostředí -na bavorské straně založili regionální management Pracovního sdružení Královský hvozd a Ekoregionu Arrach-Lam-Lohberg.Ten bude úzce spolupracovat s pracovištěm regionálního managementu na české straně.Úkoly tohoto regionálního managementu jsou kromě jiného vedení,koordinace/vytvářenísítí regionálních aktérů,podpora nositelů projektů/projektových skupin při vývoji a realizaci projektů,zprostředkování tlumočnických a překladatelských služeb,marketing a práce s veřejností pro Královský hvozd. Využívány jsou přitom již existující kompetence Ekoregionu Arrach-Lam-Lohberg. Akční sdružení Královský hvozd tím nabízí předpoklady pro další přeshraniční rozvoj svého území při zachování vlastní identity.Známe výzvy,které vyplývají z také v budoucnosti rozílného vývoje na obou stranách hranice,a chceme je ve smyslu srůstání v srdci Evropy využívat tak,jak to vyjadřuje naše vize:Dva světy – jeden region..

Organizačni struktura další bavorsko-čescké spolupráce
Zum:Zum Seitenanfang...Anfang