Rozvojová strategie

• volný čas a rekreace / turistika
• venkovský rozvoj / trvalé zemědělské a lesní hospodářství
• ochrana životního prostředí a přírody
• lidské zdroje – sociální záležitosti / vzdělávání,umění, kultura
• informace a komunikace

...naše rozvojová vize:
„Dva světy – jeden region “

...naše rozvojová vize: „Dva světy – jeden region “
...realizace prostřednictvím klíčových projektů

1. Turistická koncepce Královského hvozdu
Postavení turistického regionu integrací stávajících značek („Ekoregion“) pod zastřešující značku Královský hvozd
2. Partnerský ekoregion v Čechách
Rozvoj partnerského Ekoregionu ležícího u Ekoregionu Arrach-Lam-Lohberg
3. Rozvoj krajiny v Královském hvozdu
Ochrana a rozvoj přírodního potenciálu Královského hvozdu
4. Královský hvozd žije kulturou a uměním
Společný rozvoj kultury a identity z období společné minulosti před 1945 a před rozddělením 1945 – 1898/90
5. Učící se Královský hvozd “ --informační a komunikační sít,transfer know-how
Podpora česko-bavorské transferu a výměny know-how, vytváření nových sítí, odborná kvalifikace
6. Modelový projekt přeshraničního rozvoje luhů a plošného obhospodařování
Realizace modelové přeshraniční spolupráce v zemědělství
7. Modelový rozvoj vesnic a rozdělení úloh a významu v rámci Akčního sdružení Královský hvozd
Podpora přidělování úloh a specifického profilu pro každou obec akčního sdružení prostřednictvím opatření z programů na obnovu venkova, měst a obcí
8. Zrcadlový projekt:ochrana vodstva a půd v oblasti řek Chamb a Úhlava
Sanace a ochrana spádové oblasti řeky Chamr, transfer know-how pro spádovou oblast Úhlavy
9. Modelový projekt přeshraničního zásobování vodou
Poukázat na možnosti přeshraniční kooperace při zásobování vodou
10. Modelový projekt rozvoje společných struktur pro odpadový management
Poukázat na možnosti regionálního přeshraničního odpadového managementu

Zum:Zum Seitenanfang...Anfang